uslugi slusarskie a vat

 

Jest uruchomiony skryptów obrad najlepszy sposób do zorganizowania połączenia konferencyjnego

Nie tak dawno temu, starałem się przekonać młodszego pracownika zawsze skryptów swoich spotkań. Czuł, że spotkanie powinno rozwijać się na własną rękę. To technika organiczny i wolny był sprawiedliwszy i bardziej prawdopodobne, aby stworzyć ducha zespołu. Nie udało mi się go przekonać, a ostatecznie niech zgaśnie i spróbować.

Oczywiście nie udało mu się spektakularnie.

Ale po drodze, musiałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego prowadzenie skryptów spotkanie jest najlepszym sposobem, aby zorganizować telekonferencję? Lub jakiekolwiek inne spotkanie w tym zakresie.

Po pierwsze, niech wyjaśnić, co rozumiemy przez skryptem spotkania. Na najniższym poziomie, o skrypty spotkanie jest spotkaniem z porządkiem obrad. Na najwyższym - i sposób w jaki został przeszkolony jako moderatora - każda interakcja jest przewidzieć i skryptów. W praktyce, wolę myśleć o spotkaniu skryptów jak gdzieś pomiędzy. Przewidywanie każdą alternatywę to strata energii. Z drugiej strony, brak porządku prawie zawsze zapada na posiedzeniu, mój młody przyjacielu dowiedziałem.

I oczywiście, teleseminar lub połączenia konferencyjnego narzuca swoje własne wymagania dotyczące procesu planowania.

Warto więc przygotować grunt tutaj.

Teleseminars są ze swej natury bardziej formalny niż w ogólnej rozmowy coachingowej. Coaching w stylu połączenia konferencyjne wydają się być wszędzie od formalnych po nieformalne. Ale na ogół są one mniej formalne niż teleseminar.

Skrypty w swej strony może być nieformalny i prosta - po prostu wymieniając obszary poddane badaniom lub pozycji, co ma być zakryte. Mogą być również bardzo formalne dosłownie przewidywania, co będzie powiedziane, jaka będzie reakcja, a jaka będzie reakcja.

Wpis zawdzięczamy